Vásárlástól való elállás

A vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illet meg a vevőt internetes vásárlás esetén.
A vevő a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 napon (naptári nap!) belül élhet elállási jogával.

Figyelem! Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Vevő viseli. 
A visszaküldés költsége a vevőt terheli!

Olyan termék értékesítése esetében, amit a fogyasztó utasításai alapján állítottak elő (pl. egyedileg legyártott feliratok, civil védőöltözet, stb.) az indokolás nélküli elállás joga nem gyakorolható.

A terméket eredeti csomagolásában, a ruhaneműket címkéjükkel ellátva áll módunkban visszavenni.

Figyelem: A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ideértve a visszaküldési költségeket és az újracsomagolás költségeit is. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.Valamint szükségszerű az eredeti számla visszajuttatása.

 

Minőségi kifogások:

Annak ellenére, hogy termékeink hatékonyságáról, illetve minőségéről 100%-ig meg vagyunk győződve, vállaljuk, hogy amennyiben Ön bármilyen okból nincs megelégedve a termékünkkel, a fentiekben részletezett 14 napos elállás jogát biztosítjuk Önnek.

A termékekkel kapcsolatos minőségi kifogások intézése a Ptk-nak a fogyasztói szerződések hibás teljesítéseire vonatkozó szabályok szerint történik (kellékszavatosság, termékszavatosság). 

Figyelem!

A termékek nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, minden esetben tartsák be a használati utasításokat.

A személyes reklamációs ügyintézése

E-mailen info@otthonkomfort.hu

vagy telefonon 70-342-8886 -os számon

Termék kicserélése

Amennyiben a lenti kellékszavatosság, termékszavatosság, illetve jótállás alapján a termék cseréjét igényled, kérjük, hogy a terméket használatlanul, sérülésmentes csomagolásban küldd vissza.
 Kérjük, hogy az eredeti számlát mindig küldd vissza a kicserélni kívánt áruval együtt.

Abban az esetben, ha a visszáru feldolgozásakor cseretermék nem áll rendelkezésre, úgy a termék vételárát visszautaljuk az általad megadott bankszámlaszámra. 

Figyelem nagyon fontos!!! Visszaküldött termék esetén utánvéttel feladott terméket nem áll módunkban átvenni!

A visszavét menete:

-vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, telefonon vagy E-mail-en

-adatok egyeztetése (hova, kinek küldjük vissza a vételárat)

-a termék visszaküldése számlával együtt (nem utánvéttel) 

-Miután a terméket átvettük és a számlát megkaptuk visszautaljuk, visszaküldjük a vételárat

Jelen ÁSZF (vásárlási feltételek) hatályba lépésének időpontja 2015. 08. 07. napja, és rendelkezéseit csak a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. 
A Szolgáltató fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. A módosított ÁSZF-et annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

Elállás, rendelés lemondás

Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet szabályozza.

A rendelet  14 napos elállási jogot határoz meg a fogyasztó számára.
A rendelet a fogyasztó és vállalkozás között megkötött szerződésekre vonatkozik. Hivatkozott
jogszabály 4.§ 2. pontja határozza meg a Fogyasztó fogalmát úgy, hogy az a Polgári
Törvénykönyvre utal. A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) 3.
pontja határozza meg a fogyasztó fogalmát, amely az alábbi meghatározást rendeli alkalmazni a fogyasztóra: " a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy;"
Az otthonkomfort.hu kizárólag természetes személyekkel megkötött szerződése mondható
fogyasztói szerződésnek, amelyre a 14 napos elállás vonatkozna meghatározott feltételek esetén.
Ha adásvételi szerződését igazoló számlán Vevőként nem természetes személy van feltüntetve (pl: cég), akkor a szerződés nem mondható fel. 

Az elállási jog külön magyarázat nélkül gyakorolható! Ebben az esetben a kifogásolt termék(ek) vételárát cégünk legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríti.

Amennyiben vásárlóként élni kíván elállási jogával kérjük azt jelezze ügyfélszolgálatunknak.A Vásárló a megrendelt terméke(ke)t postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza cégünk székhelyének címére. Ilyenkor a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésével kapcsolatosan felmerült költségek terhelik. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a vásárlónak kell megtérítenie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

 Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását, illetve követelhetjük az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli.

 

Az elállás joga nem áll fenn a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban meghatározott esetekre, így különösen:

a)     olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
b)     romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
c)     olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;(paplan, párna, ágynemű, lepedő, zokni, alsónemű, melltartó, trikó, fehérnemű, harisnya, memory párna, memory fedőmatrac, egyéb memory termékek)
d)     lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
e) melyek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza, illetve a csomagolás megbontásával, használatba vétellel már nem lehet újként értékesíteni. Ilyen termékek például:
paplanok, párnák, ágyneműhuzatok, lepedők, matracvédők, matracok, ruházati- és lábbeli ápolószerek, gázpalackok, kozmetikai termékek (pl. naptej), csomagolt italporok, élelmiszerek, higiéniai termékek, fehérnemű stb.

 A Vákuum csomagolt termékeket kibontásuk után természetüknél fogva (higiéniai okokból) vissza nem szolgáltatható termékeknek minősítjük. Vélelmezzük, hogy a termék használatba lett véve (feküdtek, aludtak rajta), ezért ezen termékek esetében nem állhat el a fogyasztó a szerződéstől. Fontos tudni, hogy a higiéniai okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldhetik a vásárlók, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontották fel, vagyis a terméket még nem vették használatba. Vagyis például a vákuum matracok esetében vákuumcsomagolva élhetnek vásárlóink az elállás jogával, de ha kibontották a vákuumcsomagolást, akkor már nem. A jogosulattlanul, illetve azon termékek amik nem felelnek meg a visszaküldési szabályzatnak, visszaküldjük a feladónak. Ez esetben a visszaküldés díja a vásárlót terheli. Amennyiben visszajön a csomag, akkor azt 2 hétig megőrizzük, utána megsemmisítjük.